Bếp nhà hàng - khách sạn

Công ty Xuyên Việt tư vấn cho khách hàng thiết kế hệ thống bếp nhà hàng – khách sạn hiện đại bằng inox, tự động hóa cao, hợp vệ sinh, giảm thiểu sức người.